mg视讯,mg视讯游戏平台

关于2010年端午节放假的通知(闽工院办〔2010〕15号)

时间:2010-06-08浏览:854


关于2010年端午节放假的通知
闽工院办〔2010〕15号
全校各单位:
      根据国务院《全国年节及纪念日放假办法》,现将mg视讯游戏平台2010年端午节放假安排通知如下:
6月14日至16日放假,共3天。6月12日(星期六)及13日(星期日)的公休日调至6月14日(星期一)及15日(星期二),6月16日(星期三、农历端午当日)为法定节假日,6月12日(星期六)及13日(星期日)正常上班、上课。
      6月12日(星期六)补6月14日(周一)课,6月13日(星期日)补6月15日(星期二)课。
放假期间,请各单位认真安排好放假期间值班和安全保卫等工作,确保学校安定稳定。
 
 
                                            院长办公室
                                       二○一○年六月八日